Mededelingen

  • oktober 2020Enquête: waar is behoefte aan in deze tijd met Corona?

    Wij willen je graag uitnodigen deel te nemen aan deze enquête ten behoeve van het AIC Groningen. Door het invullen van de enquete help je ons om onze activiteiten beter aan te laten sluiten en/of uit te breiden op de door Corona ontstane veranderingen. Deelname is volledig anoniem.

    Meer informatie