Over de NVA

Wat is de NVA?

De Nederlande Vereniging voor Autisme is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal ge├»ntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.

Wat is het doel van de NVA?

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. Door belangenbehartiging, door betrouwbare informatievoorziening en door lotgenotencontact in de buurt. De NVA zorgt voor begrip en herkenning. Door de NVA kunnen mensen met autisme en hun naasten zichzelf zijn en optimaal tot hun recht komen.

Een beter leven voor mensen met autisme